Nastavlja se uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u gradu Visoko

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko da je danas potpisan  ugovor  između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao upravitelja i AL-STEEL d.o.o. Visoko, a koji se odnosi na izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-62 na adresi Donje Rosulje br. 36.

Radove će izvoditi firma AL-STEEL d.o.o.Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 6.500,00KM.

Radovi su finansirani 50% iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2019.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i 50% iz sredstava stanara pomenutog kućnog savjeta.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 200m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Planirana adaptacija na pomenutoj zgradi je jedna od planiranih aktivnosti koje se odnose na uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u gradu Visoko, te je navedena zgrada na kojoj će se realizovati radovi deveta (9) po redu od planiranih trideset i šest (36) zgrada na kojima će se izvršiti zamjena azbestnog krovnog pokrivača.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u   narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

U narednom periodu Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko planira realizaciju radova na adaptaciji krova i dimnjaka na ostalim zgradama (kućnim savjetima), a koje se nalaze na sljedećim adresama:

  1. KS-15, Novo Naselje, Ulica X br. 3;
  2. KS-66, Dahirovac br. 6;
  3. KS-48, Novo Naselje, Ulica X br. 2, br. 4 i br. 6;
  4. KS-16, Novo Naselje, Ulica X br. 1; i
  5. KS-7, Čaršijska br. 49, br. 51 i br. 53.

Za zdraviji i ljepši ambijent za život stanara u zgradama u  gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko