NASTAVLJA SE REALIZACIJA RADOVA NA ČIŠĆENJU OBALA RIJEKE BOSNE U GRADU VISOKO

Informišemo javnost i korisnike komunalnih usluga da JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko intezivno nastavlja sa relizacijom radova na čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko.

Realizacija pomenuti radova počela je nakon zaključenog Ugovora o čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Grada Visoko, odnosno Gradske uprave Visoko.

Planirani period za realizaciju radova iz Ugovora o čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko je od 8.3.2020.g do 8.5.2020.g.

Pored  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko svoje učešće u realizaciji pomenutih radova uzeli su i sljedeći subjekti: Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko (DVD), Eko-Viking Visoko i Sportsko ribolovno društvo ¨Visoko¨ (SRD).

Sredstva za realizaciju radova na čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog Kantona.

Zahvaljujemo svim stanovnicima Grada Visoko na povjerenju i saradnji!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko