NASTAVAK UKLANJANJA AZBESTA SA KROVOVA ZGRADA

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko da je danas potpisan  Ugovor  između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao upravitelja i AL-STEEL d.o.o. Visoko, a koji se odnosi na izvođenje građevinsko – zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS 62A na adresi Donje Rosulje br.38.

Na pomenutoj zgradi izvršit će se demontaža i skidanje površine 200m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, a zatim će se izvršiti  ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi 6.401,11KM.

Radovi su finansirani 50% iz interventnih sredstava Grada Visoko i 50% iz sredstava stanara pomenutog kućnog savjeta.

Zahvaljujemo svim korisnicima usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata na povjerenju i uspješnoj saradnji!

Za ljepše Visoko!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko