Nesavjesno odlaganje komunalnog otpada

Zadnjih dana u užoj jezgri našeg Grada na više lokacija gdje se nalaze raspoređene male kante, zatičemo jako ružan prizor, gdje nesavjesni građani bacaju krupni komunalni otpad u male kante. Osim što psi lutalice raznose navedeni otpad, dolazi do uništenja malih kanti.

Zato ponovo molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, velike kante, itd), a da male kante koje su raspoređene po Gradu isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene.

Vaš JKP ¨VISOKO¨ d.o.o Visoko