Molimo stanovništvo Grada Visoko da obrate pažnju prilikom odlaganja komunalnog otpada

Skrećemo pažnju  javnosti i korisnicima  komunalnih usluga na nemile  pojave  u naseljima, a odnose se na zapaljene kontejnere i hajfiše, koji su posljedica neopreznog odlaganja zapaljivog otpada od naših sugrađana i korisnika komunalnog usluga.

JKP“ VISOKO“ d.o.o. Visoko upućuje molbu svim korisnicima komunalnih usluga koji odlažu svoj komunalni otpad u kontejnere zapremine 5m3 i hajfiše zapremine  1,1m3 u svim naseljima i ulicama, da u iste ne odlažu otpad koji je nastao sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela.

Pomenuti zapaljivi otpad  korisnici su dužni da odlože u odgovarajuće posude, koje će ostavitit  pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1m3,  koji će uredno biti odvučen kad i ostali komunalni otpad .

U skladu sa čl. 112., stav 4, Odluke o komunalnom redu, „Korisnici usluge su dužni razvrstavati i odvajati lug od komunalnog otpada, te tako razvrstan komunalni otpad iznositi u predviđenim odgovarajućim posudama u vrijeme odvoza, do mjesta za preuzimanje komunalnog otpada od strane nadležnog javnog komunalnog preduzeća“.

 

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko