Molba za korisnike usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko mlađim od 65 godina

Ponovo informišemo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko da je prema Naredbi donesenoj od Federalnog štaba civilne zaštite dozvoljeno kretanje za starije od 65 godina.

Prema ovoj Naredbi Civilne zaštite Grada Visoko starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje ponedjeljkom, srijedom i petkom u periodu od 08:00h do 12:00h.

Ovim putem ponovo upućujemo molbu svim korisnicima mlađim od 65 godina, da svoje račune ponedjeljkom, srijedom i petkom plaćaju na blagajnama Preduzeća iza 12:00h, kako bi period od 08:00h do 12:00h ostao slobodan za naše sugrađane starije od 65 godina.

Radno vrijeme  u poslovnicama  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko je:

  • Od 07:30h do 14:45hblagajna u Naselju Luke II br.16;
  • Od 07:30h do 15:00h – sve ostale službe u Naselju Luke II br.16;
  • Od 07:30h do 14:45hblagajna u ulici Kralja Tvrtka bb; i
  • Od 07:30h do 15:00h – sve službe u ulici Sarajevska br.6.

U ovim vanrednim okolnostima zahvaljujemo se na saradnji svim stanovnicima i korisnicima usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, posebno našim redovnim platišama.

Sve stanovnike i korisnike komunalnih usluga pozivamo na redovno plaćanje komunalnih usluga, kako bi na taj način  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko moglo nastaviti sa redovnim pružanjem komunalnih usluga.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko