Molba korisnicima usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

Obavještavamo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko da je prema novoj Naredbi donesenoj od Federalnog štaba civilne zaštite od ponedeljka (6.4.2020.g) dozvoljeno kretanje za starije od 65 godina.

Prema ovoj Naredbi Civilne zaštite Grada Visoko starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje od ponedeljka do petka u periodu od 8:00h do 12:00h.

Ovim putem upućujemo molbu korisnicima mlađim od 65 godina, da svoje račune plaćaju na blagajnama Preduzeća iza 12:00h, kako bi period od 8:00h do 12:00h ostao slobodan za sugrađane starije od 65 godina.

Radno vrijeme  u poslovnicama  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko je:

  • Od 7:30h do 14:45hblagajna u Naselju Luke II br.16;
  • Od 7:30h do 15:00h – sve ostale službe u Naselju Luke II br.16;
  • Od 7:30h do 14:45hblagajna u ulici Kralja Tvrtka bb; i
  • Od 7:30h do 15:00h – sve službe u ulici Sarajevska br.6.

U ovim vanrednim okolnostima zahvaljujemo se na saradnji svim stanovnicima i korisnicima usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, posebno našim redovnim platišama.

Sve stanovnike i korisnike komunalnih usluga pozivamo na redovno plaćanje komunalnih usluga, kako bi na taj način  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko moglo nastaviti sa redovnim pružanjem komunalnih usluga.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko