Lug i pepeo koji je trebao biti odvezen danas uredno će se odvući u srijedu

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga koji žive u naseljima i ulicama gdje je prema planu lug i pepeo trebao biti odvezen danas, da je došlo do  tehničkih poteškoća  u realizaciji  radova, te da će isti  uredno biti odvezen u srijedu (22.01.2020.g).

Ova obavijest se odnosi na korisnike komunalnih usluga koji žive u sljedećim naseljima i  ulicama:

Kralja Tvrtka, Mule Hodžića, Jalija, Čaršijska, Kraljevac, Podvisoki I, Podvisoki II, Kadije Uvejsa, Bosne Srebrene, Ibrahima Hodžića, Tekija, Franjevačka, Tabhanska, Sarajevska,  Zanatski centar, Saračica, Moštrina, Prijeko-ravni dio, Bulaklina, Bijela džamija, Salihbegovića, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Sarajevska, Banjerska, Gornje Prijeko, Varoška, Jevrejska i Bulaklina.

 Zahvaljujemo se svim korisnicima komunalnih usluga na razumijevanju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko