Kontakt

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “VISOKO” d.o.o VISOKO

 

 Kontakt email

info@jkpvisoko.ba

racunovodstvo@jkpvisoko.ba

javnenabavke@jkpvisoko.ba

 

Brojevi telefona

Uprava032/738-600

R.j.VIK (vodovod i kanalizacija) – 032/733-182

Čistoča i odvoz smeća – 032/733-183

Tehnička priprema – 032/735-560

Računovodstvo – 032/733-423

Inkaso  – 032/733-533

Blagajna – 032/736-470

 

Adresa

Uprava – Naselje Luke II br.16.

Tehnički sektor – Sarajevska br.6

 

Radno Vrijeme

Radno vrijeme od 7 do 15 sati

Pauza od 10 do 10 i 30