Jesenski odvoz krupnog i kabastog otpada na području grada Visoko

Informišemo korisnike usluga da će JKP VISOKO d.o.o. Visoko  05.10.2019.g (subota) u terminu od 8:00h do 15:00h vršiti prikupljanje i odvoz krupnog  kabastog otpada.

Svi korisnici komunalnih usluga  na području grada Visoko svoj kabasti otpad dužni su odložiti pored svojih kanti ili kontejnera, gdje obično odlažu svoj komunalni otpad za dane redovnog odvoza.

Pod krupnim kabastim otpadom podrazumjevaju se sljedeći predmeti: dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, dotrajali sanitarni uređaji i dotrajali kućanski aparati.

 Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu grada Visoko na saradnji!