Jesenska akcija prikupljanja krupnog i kabastog otpada na području grada Visoko

Obavještavamo  stanovništvo grada Visokog i okolnih mjesnih zajednica, da će JKP „ VISOKO“ d.o.o. Visoko realizovati jesensku akciju odvoza krupnog i kabastog otpada.

Planirani termin za realizaciju odvoza krupnog i kabastog otpada je prva subota u oktobru tj.05.10.2019.g u terminu: od 08:00h do 15:00h.

Za korisnike komunalnih usluga koji žive u kolektivnom smještaju (zgrade) svoj kabasti otpad mogu odložiti pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad.

Korisnici individualnog smještaja (kuće, vikendice, itd.) svoj kabasti otpad mogu odložiti pored svojih kanti gdje obično odlažu svoj komunalni otpad, za dane redovnog odvoza.

Pod krupnim kabastim otpadom podrazumjevaju se predmeti koji obično ne spadaju u kategoriju kućnog otpada. To su: dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, sanitarni uređaji i namještaj, kreveti, plakari i kućanski aparati.

Pod krupnim i kabastim otpadom ne smatra se: iskopani materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, zeleni otpad i drugo.

Molimo građane da se pridržavaju planiranog dana i termina koje je predviđen za odvoz krupnog i kabastog otpada.

Za sva eventualna pitanja u vezi jesenske akcije odvoza krupnog i kabastog otpada, građani se mogu obratiti na sljedeći broj kontakt telefona (032/733-183) ili posjetom službenoj Facebook stranici JKP VISOKO.

Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu grada Visoko na ukazanom povjerenju!

JKP „VISOKO“ d.o.o.Visoko