JAVNA LICITACJA

Objavljuje se prodaja rashodovanih stalnih sredstava putem javne licitacije.

Početna licitaciona cijena iznosi: 8.112,00 KM bez PDV-a. Kriterij za odabir je najviša
ponuđena cijena. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Tekst oglasa zajedno sa obrascem  za ponudu možete  preuzeti na sljedećem  linku:Javna licitacija