Između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Central osiguranja d.d. Sarajevo potpisan Ugovor o finansiranju nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara

Obavještavamo javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je danas potpisan ugovor između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko  kao upravitelja i Central osiguranja d.d. Sarajevo, a koji se odnosi na finansiranje nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim objektima kolektivnog stanovanja-zgradama u gradu Visoko.

Ugovor o finansiranju nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata grada Visoko i gospodin Mirza Alimanović regionalni direktor Central osiguranja d.d.  Sarajevo.

Ovim Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi i poslovna saradnja JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko kao upravitelja i Central osiguranja d.d. Sarajevo u svrhu finansiranja nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim zgradama u gradu Visoko, a sve u cilju  unapređenja preventivne zaštite od požara i djelovanju na veću bezbjednost etažnih vlasnika.

Central osiguranja d.d. Sarajevo finansira navedene planirane aktivnosti iz Ugovora o finansiranju nabavke vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata ima za cilj u narednom periodu aktivno raditi na stvaranju i unapređenju što boljih uvjeta za ugodniji i bezbjedniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja-zgradama u gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga na ukazanom povjerenju!

Za ugodniji i bezbjedniji ambijent za život stanara u Visokom!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko