Između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisan Sporazum o ugovaranju i izvršavanju eRežija

Obavještavamo javnost i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko da je danas JKP ¨VISOKO¨  d.o.o. Visoko potpisalo sa  Bosna Bank International d.d. Sarajevo Sporazum o ugovaranju i izvršavanju eRežija.

Ovim Sporazumom reguliraju se međusobni odnosi i poslovna saradnja JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Bosna Bank International d.d. Sarajevo u svhu plaćanja mjesečnih računa za korištenje usluga od strane korisnika komunalnih usluga u Gradu Visoko.

Shodno tome, svi korisnici komunalnih usluga koji su ujedno korisnici tekućih računa i Internet bankarstva za građane ( eBBI/mBBI usluge ) u pomenutoj Banci svoje račune usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko mogu plaćati putem ispunjenog naloga koji će predati u pomenutoj Banki, a za isti se provizija korisniku neće naplaćivati.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko ide u korak sa tehnološkim napredkom sve u cilju kako bi korisnici naših usluga dobili što bolji kvalitet usluga i kako bi im način plaćanja komunalnih usluga postao što lakši.

Zahvaljujemo se svim korisnicima u Gradu Visoko na ukazanom povjerenju i saradnji!

JKP ¨VISOKO¨  d.o.o. Visoko