Informacije za javnost i korisnike komunalnih usluga grada Visoko

U toku su radovi na rekonstrukciji kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u sklopu II faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže grada Visoko.

Trenutno je u toku asfaltiranje u ulici Rešada Kadića, gdje su u prethodnom periodu zamjenjeni svi kućni priključci.

Osim rekonstrukcije kućnih priključaka kojih je do sada rekonstruirano preko dvije stotine, u toku su radovi na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Topuzovo Polje, poslije kojeg slijedi rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljima Arnautovići i Ozrakovići.

Također, uz rekonstrukciju cjevovoda u navedenim naseljima, vršiti će se rekonstrukcija kućnih priključaka kao i besplatna zamjena vodomjera.

U toku rekonstrukcije kućnih priključaka, JKP ¨VISOKO¨  d.o.o. Visoko  koristi priliku za lakšu detekciju kvarova, te njihovo saniranje.

Od ostalih radova II faze projekta, u toku su radovi na proširenju rezervoarskog kapaciteta i izgradnji druge vodne komore rezervoara „Pertac I“ sa dodatnih 2.000 m3 zapremine, koji idu planiranom dinamikom, te je betoniranje zidova komore planirano u toku naredne sedmice.

Također, informišemo  korisnike komunalnih usluga u ulici Rešada Kadića da su obavezni javiti se  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, radi potpisivanja Ugovora o pružanju komunalnih usluga, a sve u cilju ažuriranja naše baze podataka.

 

 Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju i strpljenju!

JKP„VISOKO“ d.o.o. Visoko