INFORMACIJA ZA STANOVNIŠTVO I KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA GRADA VISOKO

Informišemo  stanovništvo grada Visoko i korisnike komunalnih  usluga da je voda kojom ih snabdijeva  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko bakteriološki i hemijski ispitana, te da je ispravna za piće i svakodnevnu upotrebu ljudi.

Informaciju dajemo s obzirom na dezinformacije koje se pojavljuju prethodnih dana na Internet portalima i društvenim mrežama,također ovim putem pozivamo naše sugrađane i korisnike komunalnih usluga da budu slobodni i da nas kontaktiraju  kad su u nedoumici oko bilo kojih pitanja vezanih za  usluge koje im pruža JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

U prilog ove informacije postavljamo Vam na uvid fotografiju  analize vode, koja je  urađena na Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

S poštovanjem !

Vaše JKP¨VISOKO¨ d.o.o.Visoko