Informacija za stanovnike grada Visoko i korisnike komunalnih usluga

Informišemo stanovnike grada Visoko i korisnike komunalnih usluga da je tokom cijelog dana vršena rekonstrukcija gradske vodovodne mreže koja se radi u sklopu II faze projekta vodosnabdjevanja grada Visoko.

Ukoliko su neki od naših korisnika komunalnih usluga imali probleme (prekide) u vodosnabdjevanju, ovim putem Vas informišemo da je vodosnabdjevanje normalizovano, voda je hlorisana, bakteriološki i hemijski ispravna za svakodnevnu upotrebu.

Zahvaljujemo se razumijevanju!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko