Informacija o početku rada javnog toaleta u gradu Visoko

Gradska uprava Visoko dala je na upravljanje i održavanje Jkp “VISOKO”d.o.o. Visoko javni toalet.

Na  javnom toaletu odrađeni su sljedeći radovi: urađena fasada na objektu, promijenjena je komplet stolarija, promijenjen je sanitarni namještaj i uređaji, promijenjen je krov, urađen je pristupni trotoar,  uređen je eksterijer ispred toaleta i postavljena je odgovarajuća signalizacija na objektu.

Javni toalet  je  od ponedjeljka počeo sa radom (22.07.2019.g).

Naplatu za upotrebu  javnog toaleta vršit će radnik naše ustanove , a planirana je  nabavka eletronskog  aparata  za  naplatu.

Ljetno radno vrijeme za period (od 01.06.2019.g do 01.09.2019.g)

je od 08:00h do 23:00h.

Zimsko radno vrijeme za period (od 01.09.2019.g do 31.05.2020.g)

je od 08:00h do 18:00h.

Cijena za upotrebu javnog toaleta iznosi 50 feninga ili 0,50 KM.

 

Jkp „VISOKO“ d.o.o. Visoko