Informacija o odvozu komunalnog otpada na Dan državnosti

Ovim putem informišemo građanstvo i korisnike komunalnih usluga, da će odvoz komunalnog otpada i ostale aktivnosti koje su planirane za 25.11.2019.g (ponedjeljak) biti uredno obavljene prema planu i programu, jer će raditi dežurne ekipe u Službi za tehnički sektor.

Svim građanima želimo sretan Dan drzavnosti Bosne i Hercegovine!

Vaš JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko