Informacija iz Službe upraviteljstva

Dana 11.10.2019.g (petak) JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Služba  upraviteljstva je pristupila adaptaciji krova na zgradi KS-43 u Novom Naselju, u ulici X, br.12, gdje se vrše radovi na: zamjeni dotrajalog krovnog pokrivača, zamjeni lima, zamjeni oluka i opšivanju dimnjaka.

Finansiranje ovih radova na spomenutoj zgradi izvršili su: etažni vlasnici zgrade-stanari (60%) i budžet grada Visoko (40% iz interventnih sredstava).

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko