Besplatna usluga za korisnike komunalnih usluga (odvoz pepela i luga)

Informišemo javnost i korisnike komunalnih usluga da JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno  Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada od sredine novembra (18.11.2019.g) vrši redovan odvoz otpada nastalog od sagorijevanja čvrstog goriva (luga i pepela), a koja se  vrši besplatno.

Dodatna besplatna  usluga se odnosi na odvojeno prikupljanje i  odvoz otpada nastalog od sagorijevanja čvrstog goriva (luga i pepela), u naseljima i ulicama u kojima se odvoz komunalnog otpada vrši putem kanti zapremine 120l, kao i duž cijelog pojasa glavnih saobraćajnica.

Navedena usluga vršit će se  po planu i programu koji detaljno možete pogledati na našoj web stranici (http//www.jkpvisoko.ba/) i na našoj Facebook stranici (JKP Visoko),a neće imati utjecaja na dosadašnji plan i program odvoza komunalnog otpada.

Svi korisnici komunalnih usluga su dužni da sami obezbijede odgovrajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), a još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi  JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Također, ponovo upućujemo molbu svim korisnicima komunalnih usluga da su dužni svoj zapaljivi otpad odložiti u odgovarajuće posude, koje će ostavit pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1m3, dok korisnici koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici su dužni  uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama pribliziti što blize pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema odvući isti.

Nadamo se da će naši sugrađani prihvatiti molbu i da ćemo zajedničkom saradnjom doprinjeti poboljšanju kvaliteta odvoza komunalnog otpada.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko