900-i kućni priključak na vodovodnu mrežu Grada Visoko

Danas je JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko u naselju Mulići izvršilo izradu 900-og kućnog priključka na vodovodnu mrežu, koji je realizovan u sklopu Projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema .

Napominjemo da je u protekle dvije godine u sklopu pomenutog Projekta u podsistemu Gračanica urađeno sljedeće: 60 kilometara nove vodovodne mreže, 5 novih rezervoara i 5 novih pumpnih stanica.

Također, stanovnici iz sljedećih naselja: MZ Čekrekčije, MZ Kula Banjer, MZ Gračanica i MZ Arnautovići, mogu ako do sada nisu podnijeti zahtjev za novi vodovodni  priključak, svaki radni dan u sedmici , na adresi Naselje Luke br.16 u periodu od 7:30h do 15:30h.

Napominjemo da se Projekat proširenja i rekonstrukcije  vodovodnog sistema Grada Visoko  sastoji od sljedećih faza:

  • I faza odnosi se na podsistem Gračanica koji je okončan;
  • II faza odnosi se na rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže koja je pri samom kraju; i
  • III faza se odnosi na podsistem Moštre, te se za istu trenutno raspisuje tender.

Zahvaljujemo se stanovništvu na strpljenju i ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko