600-a rekonstrukcija kućnog priključka u Gradu Visoko

Pored radova koji se realizuju  na rezervoaru  “Pertac I“, u sklopu Projekta II faze rekonstrukcije gradske  vodovodne mreže, u kontinuitetu su se radili radovi na rekonstrukciji kućnih priključaka u Gradu Visoko.

Shodno tome, danas je JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko  u naselju Arnautovići izvršilo 600-u rekonstrukciju kućnog priključka, koji je realizovan u sklopu Projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema.

Zahvaljujemo se na saradnji i ukazanom povjernju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko